SATEX sister company in China for selling and buying.

Contact details:
RJ International Ltd.

Room 30G, 30th. Floor

ZhongQiao Building
XianLieZhong Road
510095 Guangzhou
China

tel: (+86 20) 8732 0950
fax: (+86 20) 8732 0895

Email: info@rjinternational.cn

Contactpersons:

Gui Fang, Guo. 郭桂芳 (Fendy Kwok)
Mobile: +86-13922772771

 

 

 

izmir escort